REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOHODESIGN.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy, sposób sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona i sklep internetowy Boho Design dostępny pod adresem www.bohodesign.pl są własnością firmy Laboratorium Językowe Przemysław Szczurowski z siedzibą w miejscowości Sarny Wielkie 47, 49-156 Sarny Wielkie. Nip: 9910323650

Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego oraz drogą mailową.

Dokonanie zapłaty za zamówienie oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Boho Design.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Wszystkie produkty zamieszczone na sklepie są jedynie podglądowe i podlegają zmianom oraz personalizacji zgodnie z wytycznymi klienta.

Sprzedawca nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości zaproszeń.

Minimalna ilość w przypadku zaproszeń ślubnych wynosi 20 sztuk.

Sprzedawca nie wykonuje dodruków pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.

Sprzedawca nie sprzedaje oraz nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

ETAP PROJEKTOWANIA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego.

Klient zobowiązuje się do przesłania dokładnego i poprawnego tekstu jaki ma się znaleźć na papeterii.

Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania wstępnych wizualizacji w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia oraz dostarczenia przez Klienta potrzebnych treści.

Sprzedawca nie ingeruje w treści przesłane przez Klienta. Podczas personalizacji zaproszeń i innych elementów sprzedający nie zmienia przesłanych przez Klienta tekstów, nie poprawia błędów ortograficznych i literówek. Poprawne zapisanie i sprawdzenie danych leży po stronie Klienta.

Klient zobowiązany jest do ostatecznej akceptacji projektu drogą mailową.

Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście po zaakceptowaniu projektu przez Klienta.

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia w przypadku zaproszeń ślubnych wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych, od momentu akceptacji projektu.

W trybie ekspresowym termin zaproszeń ślubnych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, od momentu akceptacji projektu (doliczamy wówczas 30% do wartości całego zamówienia).

W przypadku dodatków ślubnych oraz pozostałych rzeczy na stronie termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

W termin realizacji zamówienia nie jest wliczony czas dostawy.

WYSYŁKA

Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta.

Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Dpd.

Sprzedawca nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.

ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeby.

Wszystkie produkty w sklepie www.bohodesign.pl wykonywane są na zamówienie według indywidualnych parametrów w związku z czym po ostatecznej akceptacji projektów przez Klienta i przyjęciu przez Sprzedawcę zmówienia do realizacji produkty nie podlegają zwrotom.

REKLAMACJE

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów nieobarczonych wadą.

Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres pracownia@bohodesign.pl

O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń, które powstały w wyniku transportu rozpatrzone zostaną na podstawie sporządzonego w obecności kuriera protokołu szkody wraz z uwzględnieniem uszkodzenia opakowania.

Niewielkie różnice kolorystyczne występujące pomiędzy oglądanym na monitorze projektem, a gotowym wydrukiem nie podlegają reklamacji. Różnice te wynikają z indywidualnych ustawień danego monitora oraz karty graficznej.

Ze względu na specyfikę papierów ekologicznych, które mogą mieć różny odcień w zależności od surowca z jakiego zostały wykonane, nieznaczne różnice w wyglądzie tych papierów nie mogą być przedmiotem reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i wysyłką.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie projekty prezentowane przez Boho Design są własnością Sprzedającego i są chronione prawami autorskimi.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich realizacji i umieszczenia w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zlecenie Klienta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Nieznajomość i niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.